2009-05-08

Δουλειά σε 400.000 με πράσινη ανάπτυξη

Μερίδιο εργασίας, που ολοένα και μεγαλώνει στην αγορά, αποκτά η πράσινη απασχόληση με προοπτικές να αποφέρει, έως το 2020, 98.470 έως 155.220 θέσεις, με προσδοκία την ίδια περίοδο να αυξηθούν στις 403.500 αν υπάρξει μια γενικότερη πράσινη στροφή στην ανάπτυξη. Ελευθεροτυπία, 8/5/2009

Η ανάγκη για στροφή σε ένα πρότυπο Πράσινης Ανάπτυξης γίνεται όλο και πιο φανερή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: