2008-01-16

"Μικρέ, πιάσε μου πέντε μύρια..."

Η εικόνα είναι απλή. Είναι εικόνα παράλυσης και πλήρους αδιεξόδου. Το καθησυχαστικό για τους παράγοντες της εξουσίας είναι ότι εν γένει οι πολίτες σιωπούν. Μερικές φορές όμως δεν υπάρχει τίποτα πιο ανησυχητικό από μια τέτοια σιγή.

"Μικρέ, πιάσε μου πέντε μύρια..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: