2009-03-20

Επιτροπή για το e-government

Από το pasok.gr:
Με απόφαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Α. Παπανδρέου, συγκροτείται Επιτροπή, έργο της οποίας είναι η παραγωγή στρατηγικών, πολιτικών και δράσεων για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government).

Η Επιτροπή θα προτείνει τον Οδικό Χάρτη για τη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση, για την προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας, της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη διακυβέρνηση. Όπου απαιτείται επιπλέον εξειδίκευση θα δημιουργούνται ομάδες εργασίας με εμπειρογνώμονες, για την παραγωγή τεχνικών κατευθύνσεων.

Η Επιτροπή συγκροτείται ως εξής:

1. Αυγέρου Χρυσάνθη, Καθηγήτρια London School of Economics
2. Καρούνος Θόδωρος, Σύμβουλος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
3. Μήτρου Λίλιαν, Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
4. Μπλέτσας Μιχάλης, Ερευνητής στο Media Lab-MIT
5. Μπούρας Χρήστος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
6. Νικολάου Χρήστος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
7. Πολυμενάκου Aγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
8. Σπινέλλης Διομήδης, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συντονιστής της Επιτροπής ορίζεται ο καθηγητής Χρήστος Μπούρας.


Γνωρίζοντας μερικούς από τους παραπάνω, δηλώνω εντυπωσιασμένος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: